Kamu Hizmet Standartı

HACIBEKTAŞ BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1 Temizlik Hizmetleri Temizlik Hizmetleri    Belge  İstenmemektedir. Her gün
2 İçme suyu Abone Hizmetleri İçme suyu Abone Hizmetleri
1-     Dilekçe2-     Kimlik Fotokopisi3-     Tapu Fotokopisi4-     Yapı Kullanma İzin Belgesi

5-     Dosya

1 Gün (Aynı Gün)
3 İçme suyu Şebeke Arızaları Belge İstenmemektedir. 5 Gün
4 Kanalizasyon Hizmetleri 1-     Dilekçe 5 Gün
5 Şikâyet Başvuruları 1-     Dilekçe2-     Elektronik Posta 1 Gün (Aynı Gün)
6 Evlendirme İşlemleri Evlendirme İşlemleri
1-     Evlenme Beyanı2-     Nüfuz Cüzdan (Erkek-Kadın)3-     Sağlık raporu (Erkek-Kadın)4-     6’şar Adet Fotoğraf

5-     Nüfus Kayıt Örneği

15 Gün
7 İtfaiye Hizmetleri İtfaiye Hizmetleri
Belge İstenmemektedir.
Anında
8 Yapı Ruhsatı Yapı Ruhsatı
1-     Dilekçe2-     Kimlik Fotokopisi3-     İnşaat Plan ve Projesi4-     Tapu
30 Gün
9 Yapı Kullanma İzin Belgesi Yapı Kullanma İzin Belgesi
1-     Dilekçe2-     Kimlik Fotokopisi3-     İnşaat Plan ve Projesi4-     Tapu

5-     İlgili yerlerden borcu olmadığına dair belge

30 Gün
10 Cenaze Defin Hizmetleri Cenaze Defin Hizmetleri
1-      Doktor Raporu2-      Nüfus Kâğıdı,3-       Ölüm Belgesi.
1 Gün
11 Mezarlık Hizmetleri 1-     Ölüm Defin Kayıt Formu2-     Cenaze Nakil Formu 1 Gün (Aynı Gün)
12 Ulaşım Hizmetleri Belge İstenmemektedir. 1 Saat
13 İmar Hizmetleri (İfraz, Tevhid, İmar Tadilatı Uygulaması vb.) 1-     Dilekçe2-     Tapu3-     Kimlik Fotokopisi

4-     Encümen veya Meclis Kararı

30 Gün
14 İlan Hizmetleri 1-     Dilekçe 3 Gün
15 Emlak Kayıtları 1-     Bina, Arsa, Arazi Beyan formları2-     Tapu Fotokopisi3-     Dilekçe 1 Gün
16 İş Makinesi Kiralama
  1. Dilekçe
10 Gün
17 Ölçü ve Tartı ayar işleri 1-     Ölçü Tartı Beyannamesi2-      Kimlik Fotokopisi 15 Gün
18 İhale İşlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerinde geçen belgeler istenmektedir. 60 Gün
19 Gelirlerin Tahsili İşlemleri Belge İstenmemektedir. 1 Saat
20 Giderlerin Ödenmesi 1-Nüfus Cüzdanı2-Kaşe3-İmza Sirküsü

4-Vekâleten ödemelerde Vekaletname

Fatura tarihlerine göre geçmişten bugüne doğru ödeme yapılıyor.
21 Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları. Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları.
1- Yapı Kullanma İzin Belgesi2- Kira Kontratı Fotokopisi3- İmar Müdürlüğü Raporu (Belediyeden)4- İtfaiye Müdürlüğü Raporu (Belediyeden)(İş Hanları İçin Genel Olacak)

5- Ustalık Veya Satış Elemanı Belgesi (Tic. Oda Kaydı  Olanlardan İstenmez)

6- Vergi Levhası

7- Bağlı Bulundugu Oda Kaydı

8- Sicil Tastiknamesi

9- Şirketlerde Ana Sözleşme Fotokopisi Ve Kaşesi

10- Karayolu Trafik Güvenliği Gerektiren İşyeri

11- 2 Adet Renkli Resim ( Resimler Fotokopi Olmayıp, Aynı Resim Olacak)

12- Plastik  Dosya

12-Tapu Fotokopisi

13- İkametgah İlmuhaberi (Nüfus Müdürlüğünden)

14- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

16- Sağlık Ocağından Rapor (Belediyeden Yazı İle)

17 -Ruhsat Harcı . ( İşyerinin Metrekaresi  X 1 Ytl.)

18- Depolar Belirtilecek.

 

 

 

 

Evrakların tamamlanması halinde 1 gün içerisinde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
1- Yapı Kullanma İzin Belgesi ( Fırın,Akaryatık, Lpg Gösterilir)2- Kira Kontratı Fotokopisi3- İmar Müdürlüğü Raporu4- İtfaiye Müdürlüğü Raporu (İş Hanları İçin Genel Olacak)

5- Ustalık  Veya Satış Elemanı Belgesi

6- Vergi Levhası

7- Bağlı Bulundugu Oda Kaydı Ve Sicil Tastiknamesi

8- Şirketlerde Ana Sözleşme Fotokopisi Ve Kaşesi

9- Karayolu Trafik Güvenliği Gerektiren İşyeri

10- 2 Adet Renkli Resim ( Resimler Fotokopi Olmayıp, Aynı Resim Olacak)

11- Yarım Kapak Dosya (Karton)

12-Tapu Fotokopisi

13 -Ruhsat Harcı . ( İşyerinin Metrekaresi  X 1 Ytl.)

14- Depolar Belirtilecek.

15- Kütükte Mesken İse Kat Malikleri Oy Çokluğu

16-Sorumlu Müdürü Varsa Sorumlu Müdür Belgesi

17-İşletme Belgesi (Çalışma Ve Sos. Güv. Böl. Müd.Gerekli İse )

18- İkametgah Belgesi. (Gerçek Kişi İse) Nüfus Müdürlüğünden

19- Sağlık Ocağından Rapor (Belediyeden Yazı İle)

 

7 Gün içerisinde İnceleme Kurulu rapor düzenler, 3 gün içerisinde İşyeri Açma Ruhsatı verilir.
23 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
1- Yapı Kullanma İzin Belgesi(Düğün Salonu, Sinema, Tiyatro,Otel,Sauna  İşli Olacak )2- Tapu Sureti  (Tapudan Tasdikli) 3- Kira Kontratı Fotokopisi (Noter Tasdikli)4- Vergi Levhası

5- Bağlı Bulunduğu Oda Kaydı

6- Esnaf Sicil Tasdiknamesi

7- Şirketlerde Ana Sözleşme Fotokopisi Ve Kaşesi

8- İki (2) Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- İkametgâh İlmühaberi (Nüfus Müdürlüğünden)

10- Sağlık Raporu (Verem Savaş Dispanserinden)

11- Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı)

12- 2 Adet Renkli Resim ( Resimler Fotokopi Olmayıp Aynı Resim Olacak)

13- Mesafe Ölçümü( Kahvehane, Oyun Yerleri, İçkili Yerler) İçin

14  Karayolu Trafik Güvenliği Gerektiren İşyerleri

15- Plastik Dosya

16- Ruhsat Harcı ( İşyerinin Metrekaresi  X 1 Ytl.)

17- Depoları Varsa Bildirilecek.

18- Engellilerin Giriş Çıkışını Kolaylaştırıcı   Tedbirler

19- İşhanları İçin Genel Yangın Tedbiri

20- Açılış Kapanış Saatleri Tebliğ Tebellüğ Belgesi (Belediyeden)

21- Sağlık Ocağından İş Yeri Açılış Raporu  (Belediyeden Yazı İle İstenecek)

22- İmar Müdürlüğü Raporu (Belediyeden)

23- İtfaiye Raporu (Belediyeden)

24- İlçe Emniyet Amirliğinden Rapor (Belediyeden Yazı İle İstenecek)

 

 

Ruhsat verilmeden önce kolluk kuvvetinin görüşünün alındıktan sonra 1 gün içerisinde
24 Gıda Sicil Belgesi Gıda Sicil Belgesi
1-Gsm  Ruhsatının  Fotokopisi (Diğer Kurumlardan Alınmışsa  Noter Tasdikli Örneği )2- Kapasite Raporu3-Sorumlu Müdür Sözleşmesi4-İmza Sirküsü

5-Oda Kaydı

6-Dilekçe

7-İki Adet Resim (Şirket İse Kaşe)

8-İkametgah İlmuhaberi

9-Nufus Cüzdanı Fotokopisi

 

Belgelerin tamamlanması halinde 1 günde

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                          İkinci Müracaat Yeri:

 

İsim                     : Ali Rıza SELMANPAKOĞLU                        İsim                     : Mustafa ELDİVAN

 

Unvan                 : Belediye Başkanı                                           Unvan                 : Kaymakam

 

Adres                  : Savat Mah.Belediye Binacı HACIBEKTAŞ           Adres                  : Hükümet Konağı

 

Tel                      : 0-384-441 3017 /                                            Tel                      : 0-384-441 30 09

 

Faks                   : 0-384-441 3638                                              Faks                   : 0-384-441 3810

 

E-Posta                      : bilgi@hacibektaş.bel.tr                                                        E-Posta                      : —–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARDIMCI AÇIKLAMALAR

 

*TABLOLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ YÖNETMELİK DOSYASINDA MEVCUTDUR. LÜTFEN İNCELEYİNİZ.

 

*YUKARIDAKİ TABLO YA DA TABLOLAR TÜM KURUMLAR İÇİN ŞEKİL AÇISINDAN STANDARTDIR.

 

*TÜM KURUMLAR, KENDİLERİNE BAĞLI BULUNAN BİRİMLERİYLE BİRLİKTE, SADECE VATANDAŞA İLK ELDEN 

 VERİLEN HİZMETLERİNİ TABLOLARA İŞLEYECEKLERDİR.

 

*HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİNDE DAKİKA, SAAT, GÜN, HAFTA VE AY GİBİ ZAMAN BİRİMLERİNDEN UYGUN   

 OLANI SEÇİLECEKTİR.

 

*TABLOLARIN BİR KISMINDA ÖRNEK OLARAK HİZMET TANIMLARI VE BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR YER 

 ALMAKTADIR. KURUMLAR BU ÖRNEKLERİ DİKKATE ALARAK ÇALIŞMALARINI YAPACAKLARDIR.

 

*ÖRNEKLERDEN HİZMETLERİYLE ÖRTÜŞENLER BİLGİLERİ AYNEN KULLANABİLİRLER. KURUMLARIN ÖRNEKLER 

 ARASINDA  BULUNMAYAN FAKAT KURUM TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLERİ EKLEMELERİ TABLODA OLUPTA

 VERMEDİKLERİ HİZMETLERİ İSE LİSTEDEN ÇIKARMALARI GEREKİR.

 

*HER BİRİM VATANDAŞA SUNDUĞU HİZMET ADEDİ KADAR TABLOLARA SATIR EKLEMESİ YA DA SATIR SİLMESİ 

 YAPABİLİR.

 

*BELEDİYELERİN İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ(BİT’LER) ÇALIŞMAYA DAHİL DEĞİLDİR.

 

*OLASI SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN İRTİBAT KURABİLECEĞİNİZ YETKİLİ KİŞİLER:

 

1- Evren BAŞAR – İL PL. UZ.YARD          : 0 312 430 88 93-95/123

 

2-.Halime EMEÇ – VHKİ                              :0 312 430 88 93-95/163

 

3-H. Yusuf PADAK – VHKİ                           :0 312 430 88 93-95/126

 

4-Ömer ÇELİK – VHKİ                                 :0 312 430 88 93-95/126

 

 

Duyurular

İlhan SELÇUK’u Saygıyla Anıyorum.

Ödünsüz bir Atatürkçü, Laik Türkiye sevdalısı olan İlhan Selçuk’u 14.hasret yılında saygıyla anıyorum. 30 Haziran Pazar günü İlhan Selçuk Turhan Selçuk Anma Etkinliğimiz Çilehane olacaktır.

Tüm Halkımız Şah Kalender Anma Etkinliğimize Davetlidir.

BABALAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

MUTLU BAYRAMLAR

DUYURU

Kıymetli Hacıbektaş’lılar Hacıbektaş’ımıza gelecek canlar. Hacı Bektaş Veli Müzesi bayramın 1.günü saat 13.00’da ziyarete açılacaktır. Diğer günler ise ziyaret saatleri 08.00-19.00 arası olacaktır.