İyi Haftalar

Ayağa kalkacaksan Hizmet için kalk.Oturacağın zaman da edeple otur.

Hacı Bektaş Veli

Yüreğinde Hacı Bektaş Veli sevgisi taşıyan tüm #Canlara iyi haftalar.

Arif Yoldaş ALTIOK

Hacıbektaş Belediye Başkanı