23. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü

alevcs23. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü Sahibi

 

Dr. Mehmet Alev ÇOŞKUN’UN 

Öz Geçmişi

1 Aralık 1935 yılında ödemişte doğdu ilk orta ve lise tahsilini Ödemişte ve İzmir’de yaptıktan sonra 1960 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1961 Anayasasını yapmak için oluşturulan kurucu Meclis Üyeliğine seçildiğinde 25 yaşında en genç kurucu meclis üyesiydi.

1964 yılında Birleşmiş Milletler bursunu kazanarak ABD’ne gitti. Ohio State Üniversity’de ve New York’da Fordam Üniversity’de  Siyaset Bilimi Lisans üstü eğitimi için çalışmalar yaptı.

1965 yılında New York Üniversity’inde başladığı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında eğitimini tamamlayarak 1967 yılında Yüksek Lisansını yaptı. Aynı Üniversitede bu kez MEB’lığı bursunu kazanarak başladığı doktora eğitimini 1972 yılında tamamlayarak doktor oldu. Doktora Tezi “Kamu İktisadi Teşebbüslerinin idari sistemleri ve yönetim performasyonları” idi

1972 yılında Türkiye’ye döndü ve Hacettepe Üniversitesine öğretim üyesi olarak atandı.

1972- 1973 yıllarında özgür insan adlı dergide inceleme yazıları yazdı.

 973 ve 1977 yıllarında CHP’den İzmir Millet Vekili seçildi. Ocak 1978 yılında Ekim 1979 yılına kadar  Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yaptı.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra Alev ÇOŞKUN yoğun bir şekilde kitap yazmaya yöneldi. Hukuk danışmanlığı yaptı. Boğaziçi Üniversitesinde yönetim bilimi dersleri verdi.

1992 yılında İlhan SELÇUK’un daveti üzerine Cumhuriyet Gazetesini yayınlayan Cumhuriyet Yayıncılık A.Ş.’nin yönetimine seçildi ve kısa süre sonrada yönetim kurulu başkanlığına getirilerek 2006 yılına kadar sürdü.

2006 yılında Cumhuriyet Vakfının Başkan Vekilliğine 2010 yılından 2013 yılına kadar da Vakfın Başkanlığına getirildi. Bu tarihe kadar Cumhuriyet gazetesinde yazıları yayımlandı.

Alev ÇOŞKUN Kitaplarıyla, yazılarıyla, araştırmaları ile Aydınlanma devriminin en önemli kişilerinden biri olarak 14 kitap yayınladı. “Samsundan önce bilinmeyen 6 ay” isimli kitabı tarihin bu az bilinen bölümünü belgelerle aydınlatan bir eser olup 22’nci baskısını yaptı. Evli iki çocuk ve iki torun sahibi olan Dr. Alev ÇOŞKUN İsmet İNÖNÜ’nün hayatını yazmaktadır.