21. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü

Gülizar Cengiz

           1958 yılında Sivas’ın Kangal İlçesi Eymir köyünde doğdu. Türkiye’de ve Almanya’da uzun yıllar öğretmenlik yaptı. 1985 yılında Leverkusen Türk Veli Derneği’nin kurucuları arasında yeraldı.

            1980’li yılların ikince yarısında Türkiye ve Almanya’da gelişen Alevi hareketinin örgütlenme çalışmalarında aktif rol aldı. 1988 yılında kurulan Almanya Alevi Cemaati Federasyonu’nun adı 1993 yılındaki genel kurulan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu olarak değiştirildi. Bu genel kurulda en yüksek oyu alarak Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu yönetimine girdi ve Genel Sayman ve Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. Diğer ülkelerde kurulan federasyonların birleşmesiyle Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nda uzun yıllar ikinci başkanlık görevini yürüttü.

              Bu süre içinde Sivas ve Gazi Davaları, Tunceli’de köy boşaltmalarla ilgili seçilen temsilci heyette yer aldı ve gerek davaların takibi gerekse mağdurlara yardım işini koordine etti.

          Bugünkü Alevi-Bektaşi Federasyonu’nun temelini oluşturan  ve 1995’te kurulan Alevi-Bektaşi Temsilciler Meclisi’nin kurucular kurulu ve yürütme kurulunda görev aldı. 2000 yılından beri de Almanya Alevi Birlikleri Enstitüsü’nün Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Enstitü Başkanlığı sırasında Anadolu dergah modelini Almanya’da yaşatmak için Bad Höningen’deki Dergahı yurtdışındaki Alevilere kazandırdı. Bu dergahta hem inanç ritüelleri gerçekleştiriliyor hem de yurtdışındaki gençler Türkiye’den ve Avrupa’dan gelen bilim ve din adamlarının verdiği derslerde Alevi-Bektaşi inanç ve tarihini öğreniyor.

        Türkiye ve Avrupa’da Alevilik-Bektaşilik alanında görsel ve yazılı hür türlü materyali toplandığı en zengin kütüphanenin oluşumuna önderlik etti. Bu araştırma kütüphanesini dünyadaki tüm araştırmacıların hizmetine sundu.

           Enstitü çatısı altında iki Uluslararası sempozyum gerçekleştirdi ve pek çok kitap yayımlanmasına katkı sundu. Halen dünyanın tüm üniversitele kütüphanelerinde yer alan tek Alevi dergisini altı ayda bir  olarak yayımını araştırmacı ve bilim adamlarının da katkılarıyla gerçekleştirmektedir.

        Bu yıl Başkanı olduğu Almanya Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü adına bilim adamı ve araştırmacılarla birlikte hazırladığı Alevi Raporu’nu Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve azınlık kurumlarına sunarak Alevi sorunu üzerine bir farkındalık yarattı.

      Balkanlardaki Alevi ve Bektaşilerin sorunlarını Avrupa ve ülke gündemine taşıdı. Özellikle Harabati Baba Dergahı’na yönelik Vahhabi tecavüzünü basın ve Avrupa parlamentosu aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

        Avrupa’da yeni nesilin inançlarını ve Anadolu geleneklerini öğrenmesi için Nevruz, Aşura, Hıdırellez, İkrar törenlerini yaşatma konularında çalışmalar yaptı.

        Alevilik-Bektaşilik konusunda alan araştırmaları konularında çalışmalar yapılmasına öncülük etti ve bunları yayımladı.

            Gülizar Cengiz, Başkanı olduğu enstitünün faaliyetlerini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hiç bir kurum ve kuruluştan yardım almadan kendi olanaklarıyla gerçekleştirdi.

            Hacıbektaş’ta kurulması planlanan vakıf üniversitesinin kurucuları arasında da yeralan Gülizar Cengiz, Çilehane tepesinin düzenlenmesine de katkı sundu.

              Gülizar Cengiz, Bektaşilerde tek kadın derviş olup, evli, üç çocuk annesi ve üç torun sahibidir.

DSC_0446