kartal escort

Yonetmeliklerimiz

3 yıl önce

HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI    İTFAİYE  AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ                  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç Madde 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilatının kuruluş, görev,yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini,kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 – (1) Bu yönetmelik, belediye itfaiye teşkilatını kapsar. Dayanak Madde 3 – (1) Bu yönetmelik,...

5 yıl önce

HACIBEKTAŞ BELEDİYESİ OTOPARK YÖNERGESİ            Encümenimizce  03.08.2006 tarih ve 85 nolu alınan otopark yönergesi tekrar encümenimizce görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15'inci maddesinin (b) bendine göre belediyemiz önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı otopark, Savat Mahallesi ve Bala Mahallesi'nde bulunan  Aşık Mahzuni Şerif Caddesi üzerinde bulunan otopark, Zir Mahallesi ve Bala Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki otopark, Çilehane'de bulunan otopark,...

5 yıl önce

 HACIBEKTAŞ BELEDİYESİ CEM EVLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 : Bu yönetmelik Hacıbektaş’da açılacak olan Cem Evlerinin açılacağı yerleri, özelliklerini                                  belirlemek ve bu konuda düzenlemeleri yapmaktır. KAPSAM Madde 2 : Bu yönetmelik Hacıbektaş Belediye Başkanlığını ve Cem evleri açıp işleten gerçek ve tüzel       kişileri kapsar. DAYANAK Madde...

5 yıl önce

HACIBEKTAŞ BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ VE KESİM TESİSLERİNDE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE:1-Bu yönetmeliğin amacı, Hacıbektaş Belediyesine ait Kurban Satış ve Kesim yerinde uyulması gereken hususları belirlemektedir. Kapsam MADDE:2-Bu yönetmelik, kurban Satış ve Kesim yerini kapsar. Dayanak MADDE:3-Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE:4-Bu yönetmelikte geçen; a)Kurban Satış ve Kesim Yeri Bengiler Belediye Tesislerindedir. b)Belediye: Hacıbektaş...

6 yıl önce

HACIBEKTAŞ BELEDİYESİ TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1. İş bu yönetmelik; Hacıbektaş Belediyesi sınırları içinde yolcu taşıma izni verilen (T) plakalı ticari taksiler ve halen faaliyette bulunan taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının çalışmalarını belli bir düzen içinde yapmasının sağlanması, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması ve uygulamayı yürütecek, denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk...

6 yıl önce

HACIBEKTAŞ MEZARLIK YÖNETMELİĞİ  1-AMAÇ: Yeni açılan Çilehane mezarlığının düzenlenmesini, Belediyece mezar yeri satışını ve mezar yeri alanların uyması gereken esasları belirtmektir. 2-KAPSAM: Bu yönetmelik Hacıbektaş Belediyesi ile mezar yeri almış olanları kapsar. 3-MEZAR YERLERİNİN BELİRLENMESİ VE SATIŞI: Mezar yerlerinin belirlenmesi ve satış işlemleri Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılır. Mezar yeri alacak kişi Fen İşleri Müdürlüğünden Ek-A’daki ‘’Mezar yeri istek ve Tahsis formu ’nu...

6 yıl önce

 Hacıbektaş Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs Çalışma Yönetmeliği   Kabul Tarihi:03/11/2014 Kabul Sayısı: 03 Yayım Tarihi: 03/11/2014     BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu yönetmelik, Hacıbektaş Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda Ticari Hatlı Minibüslerin çalışma şartlarını, işletme sözleşmesi hükümleri gereğince ve Belediye denetiminde olmak koşulu ile ticari amaçla çalıştırılmalarını, işletme izni, şekli, süresi ve şartları ile denetim esaslarını düzenler. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu...

Yukarı Çık